Nordnet event

Avholdte event

Chat-event: Skattemeldingen 2020

Skattemeldingen for privatpersoner skal leveres i løpet av april og vi vet at det er mange av våre kunder har spørsmål når det gjelder skatt på kjøp og slag av verdipapirer, utbytte, m.m. Derfor arrangerer vi i Nordnet et chat-evnet sammen med eksperter fra Skattebetalerforeningen. Vi har med

Egen pensjonskonto: Valget er ditt.

Nå blir pensjon enklere for deg som jobber i privat sektor. I 2021 får du samlet mye av din pensjonssparing på èn konto. Nyvinningen kalles egen pensjonskonto. Resultatet er bedre oversikt, større valgfrihet og lavere kostnader for din pensjonssparing. Du kan blant annet flytte din aktive innsk

Aksjehandel og investering – NITO

Vi ønsker velkommen til foredrag om aksjehandel og investeringer. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med studentorganisasjonen NITO onsdag 3. februar. Arrangementet sendes direkte fra denne siden, og det er gratis å delta. Du får høre mer om status på verdens børser, hva som kan være en

Nordnet Live 2020- Dag 3

Dag 3 på Nordnet Live 2020 er allerede avholdt. Du kan se streamen fra dag 3 i sin helhet ovenfor. Individuelle klipp vil vi laste opp etterhvert på Nordnet Live-siden.

Nordnet Live 2020 – Dag 2

Dag 2 på Nordnet Live 2020 er allerede avholdt. Du kan se noe av innholdet fra dag 2 i videoen ovenfor, resten vil vi laste opp etterhvert på Nordnet Live-siden.

Nordnet Live 2020 – Dag 1

Dag 1 på Nordnet Live 2020 er allerede avholdt. Du kan se noe av innholdet fra dag 1 i videoen ovenfor, resten vil vi laste opp etterhvert på Nordnet Live-siden.

Chat-event med Skattebetalerforeningen

Still spørsmål live her. Vi får med oss Joachim Johannessen fra Skattebetalerforeningen i et chat-event som avholdes torsdag 23. april. Dette er like før skattemeldingen (for privatpersoner) skal leveres, og vet at det er mange av våre kunder som har spørsmål når det gjelder skatt, på kjøp

Skattemeldingen 2019 med Skattebetalerforeningen

Det nærmer seg innlevering av skattemeldingen for 2019 og i den forbindelse får vi besøk av Skattebetalerforeningen. I dette nettmøtet går vi igjennom det du bør tenke på i forbindelse med skatt og verdipapirhandel. Vi avholder også et chat-event der du kan sende inn spørsmål med alt du m