Generelle vilkår for arrangementregistrering

Hvordan Nordnet håndterer personopplysninger for deltakere på digitale og fysiske arrangementer

Vi ønsker å være den mest transparente banken, også for deg som deltar på våre arrangementer. Det er derfor viktig for oss at du forstår hva vi gjør med dine personopplysninger og at du føler deg trygg på at vi behandler personopplysninger om deg på en trygg og sikker måte.

Nordnets retningslinjer for personvern beskriver hvordan Nordnet behandler dine personopplysninger, hvilke rettigheter du har som deltaker på våre arrangementer og hvordan du kan utøve disse rettighetene. Har du spørsmål angående Nordnets retningslinjer for personvern og databeskyttelse, er du velkommen til å kontakte oss ved å sende en e-post til kundeservice@nordnet.no.

Deltakere

Med deltakere menes alle som har gitt Nordnet tilgang til sine personopplysninger for å delta eller ta del i et av Nordnets arrangementer, både fysiske og digitale.

Personopplysninger om deg som deltaker i et arrangement som Nordnet behandler.

Nordnet behandler personopplysningene som sendes inn i forbindelse med en påmelding til et arrangement. I tillegg til dette kan Nordnet lagre kommentarer fra deltakere på chat-arrangementer samt bilder tatt på arrangementer som Nordnet arrangerer.

Ved å melde deg på arrangementet gir du oss rett til å publisere bilder og videoer der du vises. Bruk av disse kan skje både i trykt og digital form. Bruken er publisering og distribusjon via for eksempel Nordnets nettsider, sosiale medier, annonser, nyhetsbrev, brosjyrer og annet trykt materiale. Nordnet er ikke forpliktet til å kunngjøre når denne deltakelsen eller offentliggjøringen vil finne sted.

Nedenfor er kategoriene av personopplysninger vi behandler og eksempler på hvilke personopplysninger som inngår i disse kategoriene.

Individuell data – Data som kan brukes direkte til å identifisere deg, som navn, fødselsdato, personnummer, bilde, e-postadresse og mobiltelefonnummer.

Hvilke behandlinger vi utfører med dine personopplysninger

Dine personopplysninger brukes for å kunne behandle en påmelding til et arrangement og for å verifisere at den som melder seg på arrangementet også har deltatt på arrangementet.

Nedenfor følger en beskrivelse av formålet vi har ved behandling av dine personopplysninger, hva det gjeldende formålet sikter til og det rettslige grunnlaget for formålet.

Formålet med databehandlingHensikten med formåletRettslig grunnlag for behandlingen
Administrasjon av deltakereÅ administrere deltakere på arrangementer i regi av Nordnet, samt interessemeldinger for kommende arrangementer.Berettiget interesse
Sending av kommunikasjonFor å kunne sende kommunikasjon til deltakere, som for eksempel Nordnets ukentlige nyhetsbrev.Samtykke

Berettiget interesse – Når Nordnet i den enkelte sak har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger
Samtykke – Når Nordnet har innhentet samtykke fra deg vedrørende en bestemt behandling med et eksplisitt formål

Tidsperiode for lagring av dine personopplysninger

Nordnet lagrer dine personopplysninger så lenge du mottar kommunikasjon fra oss. Dersom du har valgt å trekke tilbake samtykket (”opt out”) til kommunikasjonen fra Nordnet, vil dataen din bli slettet innen 30 dager.

Bilder og videoer lagres så lenge det er behov, men ryddes ellers en gang i året.

Dine rettigheter som arrangementsdeltaker

Som registrert bruker har du rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg som behandles av Nordnet, og dermed har du rett til å:

  1. få registerutdrag,
  2. be om retting av uriktige eller ufullstendige opplysninger,
  3. be om sletting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger; Nordnet kan imidlertid i enkelte tilfeller ha rett til å nekte sletting, enten fordi dataen må lagres på grunn av kundeforhold eller på grunn av lovgivning,
  4. nekte behandling av personopplysninger, og
  5. under visse forutsetninger få utlevert de personopplysninger som du selv har gitt til Nordnet, samt rett til å få disse overført direkte til en annen personbehandler dersom det er teknisk mulig (dataportabilitet).

Forespørsler og/eller innsigelser etter punkt b)–e) ovenfor sendes til Nordnet, og vurderes ut fra forholdene i den enkelte sak.

Personvernombud

Nordnet følger gjeldende personvernlovgivning og har derfor et personvernombud. Personvernombudets overordnede oppgave er å overvåke at Nordnet overholder gjeldende personvernlovgivning. Personvernombudets plikter inkluderer å samle informasjon om hvordan Nordnet behandler dine personopplysninger, samt å rådgi selskapet for å opprettholde et høyt databeskyttelsesnivå. I tillegg til dette er personvernombudet kontaktperson både for deg som kunde hos Nordnet og for Datatilsynet.

Personvernombudet har ikke noe personlig ansvar for Nordnets behandling av personopplysninger. Som selskap er Nordnet ansvarlig for etterlevelse av norsk personvernlovgivning. Har du spørsmål eller bekymringer om personvern, kan du alltid kontakte Nordnets kundeservice.

Nordnets kundservice
kundeservice@nordnet.no

Nordnets dataskyddsombud
dataprotection@nordnet.se

Har du spørsmål eller klager til Nordnets behandling av personopplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Dersom du har inngått en avtale eller delt dine personopplysninger med Nordnet Bank NUF, er det Nordnet Bank AB som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysningerNordnet Bank NUF overholder norsk personvernlovgivning.

Nordnet Bank AB er registrert i Bolagsverket med organisasjionsnummer 516406-0021 og har sitt hovedkontor i Alströmergatan 39, 104 25, Stockholm.

Besøk www.nordnet.no for mer informasjon om Nordnet.