Nordnet event

Trading med børsnoterte produkter – Nordnet Markets

Dato: 27.08.2019 Tid: 17:30 - 20:00

27. august inviterer vi til en trading-kveld med fokus på handel i ETP-er i Nordnets Markets. Du får høre om hvordan du kan bruke gearede produkter som er eksponerte opp- og nedgang i råvarer, aksjer og indekser. På arrangementet får du en oppdatering om råvaremarkedet nå og fremover, Thina Saltveds perspektiv på utviklingen i fornybare energikilder, og hvordan dette påvirker oljeprisen.