Nordnet event

Nye skatteregler for Investeringskonto Zero

Dato: 17.12.2018 Tid: 12:00 - 16:00

I 2019 kommer det nye skatteregler for Investeringskonto Zero. Vi har tilpasset våre IT-systemer, og forklarer hvordan de nye reglene vil påvirke deg på denne landingssiden: Investeringskonto Zero. Har du ytterligere spørsmål til hvilke konsekvenser de nye skattereglene vil få for deg? Vi besvarer alle spørsmålene dine i et live chateventet. Meld deg på nedenfor!

Har du ikke mulighet til å delta på live-sendingen kan du sende inn spørsmål i forkant, så skal vi besvare alle spørsmålene underveis. Send inn spørsmål til: sparecoach@nordnet.no

De spørsmålene vi ikke rekker å besvare i live-eventet kommer til å bli besvart og publisert i et innlegg i etterkant.

Vi har også lagt ut et blogginnlegg hvor du kan lese om de nye skattereglene.

Vil du heller lytte til en podcast om de nye skattereglene, kan du høre denne episoden av #pengepodden sparing: Alt om Investeringskonto Zero og nye skatteregler

Informasjon om nye skatteregler

Fra og med inntektsåret 2019 blir det nye skatteregler for Investeringskonto Zero. Her er de viktigste endringene:

 • Investeringer i Investeringskonto Zero vil skattlegges likt som verdipapirfond.
 • Den 01.01.2019 beregnes aksjeandelen på din Investeringskonto.
 • Aksjeandelen vil avgjøre skattesats på gevinst ved uttak i 2019.
 • Aksjer og aksjefond skattlegges med en sats på *31,68 %.
 • Rentefond skattlegges med en sats på *22 %. Bankinnskudd holdes utenfor ved beregning av aksjeandel.
 • Du får skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond fra og med 2019, og fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.
 • Verdsettelsesrabatt av formuesverdi på aksjer og aksjefond settes til *25 %.

* Overnevnte satser forutsetter at statsbudsjettet blir godkjent. Endringene vil ikke påvirke skattesatsene som gjelder for 2018.

 • Dato: 17.12.2018
 • Tid: 12:00 - 16:00
 • Avatar anonymous

  Har noe tap på investeringskonto Zero i år etter siste tids børsnedgang. Lønner det seg å realisere tapet i år eller neste år med nye skattesatser ?

 • Avatar anonymous

  Hei. Hva som konkret lønner seg for deg i ditt tilfelle skal vi ikke gå videre inn på her, men det som er klart er skattesatsene for 2019. For inntektsåret 2018 er det en skattesats på 23% som gjelder, mens for inntektsåret 2019 så skal det gjøres en måling av din aksjeandel den 01.01.2019. Dette blir avgjørende for hvilken skattesats som gjelder ved uttak av gevinst/tap.

 • Avatar anonymous

  Kan dere beskrive et eksempel hvor en har 20 prosent eller mindre plassert i aksjer og eller aksjefond og ihvertfall 80 prosent plassert i rentefond før beregningstidspunktet den 01.01.2019? Det har i tidligerere eksempler blitt uttrykt at samlet skattesats for 2019 blir rentesats på 22 prosent om aksjeandelen er mindre enn 20 prosent. Evt. ingen eller minimal aksjeandel. Og at ved aksjeandel mellom 20% og 80% ved beregningstidspunktet 01.01.2019 så blir skattesatsen i 2019 en gj.snitt sats basert på rente og aksjesammensetningen. Blir det da slik at skattesats på kontoen ved uttak i 2019 da blir 22 prosent? Vil det også blir det på evt. innskudd man reinvesterer eller setter inn på konto og investerer, uavhenging av at aksje og rentefordelingen forandrer seg?

 • Avatar anonymous

  Skjønner ikke helt. Kan dere utdype hva som menes med å måle min aksjeandel og hvordan dette vil påvirke skattesatsen ? Trodde denne var satt på 31,68% for neste år og at det dermed ville lønne seg å realisere neste år til en høyere sats enn årets 23%.

 • Avatar anonymous

  La oss si at du har tenkt å avslutte zerokonto, du har 100% aksjer. Slik at I år så får du igjen 23% om du realiserer neste år 31,68%.

 • Avatar anonymous

  Er det korrekt oppfattet at aksjeandelen på innestående avkastning på kontoen frem til og med 31. desember vil låses i forhold til beholdningen 1. januar 2019? Slik at om man har tjent 100 kr frem til denne datoen og tjener 200 kr til i 2019 så vil aksjeandelen for de første 100 kr baseres på aksjeandelen 1. januar 2019, mens for de 200 kr så vil det baseres på aksjeandelen 1. januar 2020? Og vil det alltid kun avleses 1. januar hvert år eller vil det avleses oftere?

 • Avatar anonymous

  Hei igjen. Den 01.01.2019 måles aksjeandelen på din konto. Om du kun har aksjer på din konto vil du ha en aksjeandel på 100% og da vil skattesatsen være 31,68% på gevinst ved uttak, tilsvarende ved tap. Men om du har en aksjeandel på 0% den 01.01.2019 så vil skattesatsen være 22% på gevinst ved uttak i 2019, tilsvarende ved tap.

 • Avatar anonymous

  Riktig. Så da vil jeg vel være best tjent med å stå med 100% aksjer 31/12?

 • Avatar anonymous

  Hei,Den 01.01.2019 vil det bli foretatt en beregning av aksjeandelen på Investeringskonto. Beregningen gjøres for å fastsette hvilken skattesats som vil bli benyttet for å beregne skatt på avkastning ved uttak i 2019.Beregningen gjøres ved at vi først ser på den faktiske aksjeandelen på hver plassering i aksjer og aksjefond. Kontanter/bankinnskudd holdes utenfor beregningen og det er kun forholdet aksjer og renter som beregnes. Når dette summeres opp så vil man få en prosentsats. Dersom aksjeandelen er mindre enn 20% så tilsvarer det en aksjeandel på 0%. Dersom aksjeandelen er over 80% så tilsvarer det en aksjeandel på 100%. Dersom aksjeandelen er mellom 20% og 80% så benyttes den faktiske aksjeandelen.Neste måling vil skje 01.01.2020.

 • Avatar anonymous

  Hvis en ser bort fra dette med endret skattesats, fordeling på type verdipapir etc., vil ikke det enkleste være å flytte alt til ASK hos dere?

 • Avatar anonymous

  Hei Gøran. For å svare på spørsmålet ditt om man tar med seg avkastningen videre for hvert år så er svaret ja. Du kan fremdeles kjøpe og selge aksjer, aksjefond og rentefond uten at det blir en realisasjon – skatt på avkastning/fradrag for tap vil først gjelde når du tar ut penger fra selve kontoen.

 • Avatar anonymous

  Og vil taps og gevinst forholdet/gjennomsnittet bli ivaretatt uavhengig av beregningstidspunktet på aksje og rentesammensetningen den 01.01.2019?

 • Avatar anonymous

  Hei. Godt spørsmål, kan du utdype hva du mener med ” å flytte alt”?

 • Avatar anonymous

  Når beregningen av aksjeandel er gjort 01.01.2019 så vil det være klart hvilken skattesats som vil bli benyttet for å beregne skatt på avkastning ved uttak i 2019. Tilsvarende skattesats vil også gjelde for eventuelle tap. På en Investeringskonto blir det i tillegg gjort en gjennomsnittsberegning ved uttak – det vil si at dersom du tar ut 10% av kontoverdien, og det er opparbeidet en gevinst så vil 10% av gevinsten bli gjenstand for beskatning.

 • Avatar anonymous

  Hei, jeg har 100% aksjeandel med en del gevinst. Så vidt jeg skjønner vil det for meg lønne seg å ta gevinsten i år, og heller sette inn igjen og “starte på nytt” over nyttår?

 • Avatar anonymous

  Om man har et stort tap ift. hva en har skutt inn på konto / ift. gevinst har jeg blitt fortalt at det kan være lurt å vente med uttak fra konto til etter 2018 pga. fradrag på tap på 31,68 prosent. Vil dette tapsforholdet /evt gevinstforhold bli ivaretatt etter årskiftet? At beregningstidpunktet 01.01.2019 kun registrerer aksje og rentefordeling som bestemmer skattesats for året på uttak av tap eller evt. gevinst?

 • Avatar anonymous

  Historikken vil bli opprettholdt slik at vi kommer fremdeles til å ha kontroll på hva som er gevinst og evt. tap. Målingstidspunktet 01.01.2019 vil være bestemmende for hvilken skattesats som vil bli benyttet for inntektsåret 2019.

 • Avatar anonymous

  Det sies at aksje og rentefordelingen beregnes på fordeling av kontoen daværende saldosammensetningMen ved gevinst/tapsberegning ved gjennomsnittsmetoden så blir vel innskudd kapital lagt til grunn ved beregning ift positiv eller negativ balanse. Vil dette bli med videre framover?

 • Avatar anonymous

  Ja, det vil fremdeles være gjennomsnittsmetoden som blir benyttet når vi skal innrapportere betalbar skatt til skattemyndighetene. En liten presisering: kontanter/bankinnskudd vil ikke være en del av regnestykke når vi skal beregne aksjeandel 01.01.2019. Eksempel: Om du har 100 000 kroner i kontanter/bankinnskudd og aksjer for 1000 kroner så vil det tilsvare en aksjeandel på 100%.

 • Avatar anonymous

  Skattesatsberegning blir basert på aksje og rente sammensetning den 01.01.2019 mens gevinstbeskatning/tapsfratrekk blir beregnet basert på snitt ift. historisk innskudd, verdi på konto ved uttaket og størrelsen på uttaket? F.eks og en har tap på verdipapierer som er strøket pga. konkurs. eller tap på tegningsretter en ikke har fått solgt eller benyttet. Vil det tapsforholdet blitt tatt med videre, og bli med i beregningsgrunnlaget pga. kontoverdi enten ved reinvestering eller uttak?

 • Avatar anonymous

  Historikken vil bli opprettholdt slik at vi kommer fremdeles til å ha kontroll på hva som er gevinst og evt. tap. Målingstidspunktet 01.01.2019 vil være bestemmende for hvilken skattesats som vil bli benyttet for inntektsåret 2019.

 • Avatar anonymous

  Hei. Det er nok litt mer nyansert enn dette. Den 01.01.2019 vil det bli gjort en måling av aksjeandelen på din Investeringskonto, og dersom du får målt en aksjeandel på 100% den 01.01.2019 så vil skattesatsen for 2019 være 31,68% på gevinst ved uttak. Har du derimot en aksjeandel på 0% ved årsskiftet vil skattesatsen for 2019 være 22% på gevinst ved uttak. Det vil forøvrig bli gjort en ny måling den 01.01.2020.

 • Avatar anonymous

  Jeg har Zero med et urealisert tap (100% aksjer). Realisere etter 1.1.2019 er sannsynligvis bedre enn å gjøre det nå. Når jeg valgte Zero, så var det i hovedsak for å slippe skatteplikt ved salg/kjøp. Siden har ASK kommet til som alternativ konto, og jeg ser ikke helt den store forskjellen mellom kontoene. Forsikringsdelen er en bagatell (for min del). Nå som det også er mulig å belåne på ASK, så synes den som mer “fleksibel”. Så i stedet for å sitte med en “vanlig” Nordnetkonto og en “Zero versjon”, så virker ASK å ha mange av de samme fordelene.

 • Avatar anonymous

  Som eksempel da, si at jeg har en aksjeandel på 100% og 100 000 i gevinst. Vil det ikke da lønne seg å ta gevinsten før nyttår, og heller sette pengene inn igjen / kjøpe aksjene på nytt etter nyttår (og da starte “på nytt” med 0 kr gevinst)?

 • Avatar anonymous

  Hei igjen. Det er som du sier at det finnes ulike kontotyper som har ulike egenskaper og dermed må man velge det som passer best for en selv. Det Finansdepartementet har vært klare på er at skatt på aksjeavkastning skal være 31,68% i 2019 uansett hvilken kontoype man velger. Når det er sagt så vil Investeringskonto passe godt for de som ønsker fleksibiliteten til å være investert i rentefond.

 • Avatar anonymous

  Hei igjen. Blir det målt en aksjeandel på 0% ved årsskiftet vil skattesatsen for 2019 være 22% på gevinst ved uttak i 2019. For inntektsåret 2018 er skattesatsen 23% på gevinst ved uttak.

 • Avatar anonymous

  Hei. Jeg forstår det slik at det ikke gjøres noen beregning av historisk aksjeandel på kontoen før 1.1.2019. Dvs. at gevinst som stammer fra aksjefond før 1.1.2019 kan realiseres i 2019 med skattesats 22%, såfremt man gjør tilpasninger før årsskiftet og står med 100% rentefond pr. 1.1.2019?Hvordan vil aksjeandel beregnes fremover? Vil skattesatsen ved uttak i 2020 være basert på gjennomsnittlig aksjeandel i 2019, eller den samlede historiske gjennomsnittlige aksjeandelen siden kontoen ble åpnet?

 • Avatar anonymous

  Hei,Jeg har noen spørsmål ang dei nye reglene, har prøvd å lese meg fram, men blir ikke helt klok. Er det sann å forstå at eg blir beskattet (uten å ta ut penger/gevinst etter salget, fra konto)vist eg selger aksjer etter nyttår?Kan tilføye att eg har ikkje planer om å ta ut gevinst eller det eg gikk inn med på mange år enda, men kommer til å kjøpe og selge på konto, vil det fungere som før? Uten beskatning før noe som helst går ut av selve konto?

 • Avatar anonymous

  Hei.Aksjeandelen på Investeringskonto måles for første gang den 01.01.2019. Det er lagt opp til at målingen skal skje 01. januar hvert år fremover. Det vil si at dersom man får målt en aksjeandel på 0% for 2019 og 100% for 2020, så vil aksjeandelen ved uttak i 2020 bli målt til 50%. Det vil igjen si at 50% av avkastningen vil få høy skattesats (31,68% i 2019) og 50% vil få lav skattesats (22% i 2019).

 • Avatar anonymous

  Den 01.01.2019 vil det bli foretatt en beregning av aksjeandelen på Investeringskonto. Beregningen gjøres for å fastsette hvilken skattesats som vil bli benyttet for å beregne skatt på avkastning ved uttak i 2019.Skattesatsen som blir fastsatt ved årets begynnelse vil bli lagret. Neste måling vil skje 01.01.2020. La oss si at du hadde 100% aksjeandel i 2019 og 50% aksjeandel 01.01.2020. Dersom du gjør et uttak fra din Investeringskonto i juni 2020 så sier de nye reglene at vi må benytte et gjennomsnitt av de to målingene: 150/2 , dvs. 75%. Da vil 75% av gevinsten som du tar ut bli belastet med en skattesats på 31,68%, og 25% med en skattesats på 22%. Dette vil Nordnet håndtere fullt og helt for deg, og rapportere til skattemyndighetene.

 • Avatar anonymous

  Spørsmål fra Raymond sendt inn i forkant:HeiJeg ser det kommer nye regler på denne kontoen fra 1.1.2019. Hvis man har tap på denne kontoen, bør man da vente med å selge til de nye reglene kommer eller vil verdien på porteføljen bli satt fra 1.1.2019?

 • Avatar anonymous

  For 2018 er skattesatsen 23% for uttak av gevinst/tap. For 2019 er skattesatsen du blir belastet for uttak av gevinst/tap avhengig av hvilken aksjeandel du har 01.01.2019. Skattesatsen for aksjeavkastning blir 31,68% og skattesatsen for renteavkastning blir 22%.

 • Avatar anonymous

  Ok, så om jeg har en total urealisert gevinst på 100 kr og 0 % aksjeandel per 1. januar 2019 og en total urealisert gevinst på 200 kr og 100 % aksjeandel per 1. januar 2020 (inkl avkastningen før 2019). Dersom verdien holder seg uendret og jeg realiserer alt den 2. januar 2020 så vil skattesatsen baseres på (0%+100%)/2= 50 % aksjer? Eller vektes det basert på verdien av kontoen på de to ulike tidspunktene?

 • Avatar anonymous

  Spørsmål fra Thor sendt inn i forkant:Hei, Morningstar skriver i et eksempel: “….. hva om man selger aksjer og aksjefond i desember 2018, lar det stå i rentefond på fondskonto til midten av januar 2019, og deretter kjøper aksjefond igjen?”. Hvorfor vente til 2019 med å refinansiere? Er det ikke godt nok å selge beholdningen i Zero fondskontoen, ta ut pengene og dermed realisere gevinsten i 2018 og umiddelbart refinansiere i fondskontoen igjen. Dvs at alt gjøres i desember?

 • Avatar anonymous

  For 2018 er skattesatsen 23% for uttak av gevinst/tap. For 2019 er skattesatsen du blir belastet for uttak av gevinst/tap avhengig av hvilken aksjeandel du har 01.01.2019. Skattesatsen for aksjeavkastning blir 31,68% og skattesatsen for renteavkastning blir 22%.Dette vil si at målingen som skjer 01.01.2019 blir avgjørende for hvilken skattesats som vil bli benyttet ved beregning av skatt ved uttak.

 • Avatar anonymous

  Det virker da for meg som at det vil være mulig å være 100% i aksjer mesteparten av året, men at man ved å skifte til rentefond like før hvert årsskifte, kan sikre seg en gunstigere skattesats? En langsiktig sparer kan opparbeide betydelig avkastning fra aksjer/aksjefond over for eksempel 15 år, men hvert år være noen dager i rentefond og dermed slippe unna med 22% skatt på hele gevinsten? Det virker litt rart for meg. Er det noe jeg har misforstått?

 • Avatar anonymous

  Hei igjen. Det er riktig oppsummert, men det er et par elementer også som spiller inn: man får skjermingsrente kun på aksjer og aksjefond som man har over årsskifte + fra og med 2019 blir det innført en verdsettelsesrabatt på 25%, dvs. at det er 75% av aksjeverdien som rapporteres inn som formue.

 • Avatar anonymous

  Ja, i ditt eksempel blir det beregnet en aksjeandel på 50% i inntektsåret 2020 (gjennomsnitt av aksjeandelen for 2019 og 2020).Deretter vil 50% av avkastningen få en skattesats på 31,68%(2019 tall) og 50% av avkastningen få en skattesats på 22%(2019 tall).

 • Avatar anonymous

  Spørsmål fra L.B sendt inn på forhånd:Hei! Har hatt Investeringskontoen i Nordnet siden 2012. Fylte på med 4-500-000 den gang. Gikk på en real smell i en aksje. Har deretter fylt på litt etterhvert.Samlet har jeg fremdeles et tap som stammer fra 2013-14, og som jeg følgelig ikke har fåttfradrag for. Er det slik at jeg kan få dette skattefradraget f.o.m 2019, og er det slik at jeg må tømme kontoen og sette alt inn på nytt for å få fradraget? Og kan jeg stole på at myndighetene (Skatteetaten) har kontroll på dette?

 • Avatar anonymous

  Hei.Det er riktig som du selv sier at det er først når man tar penger ut av kontoen at Nordnet rapporterer inn dette som en realisasjon. Merk at dette er ikke noe nytt for inntektsåret 2019 – det har vært slik hele tiden. Det er Nordnet som holder styr innskudd, uttak og avkastning og rapporterer inn dette til myndighetene slik at du får det ferdig utfylt på din skattemelding.

 • Avatar anonymous

  Spørsmål fra kunde på Shareville:«Hvor lenge ut i 2019 må man sitte med 80%+ renter for å få 22% skattesats. Og er grensen på 80% binært, slik at en renteandel på 79% også gir 31%-sats?»

 • Avatar anonymous

  Hei,Målingstidspunktet av aksjeandel skjer den 01.01.2019.Når aksjeandelen på beholdningen av aksjer, aksjefond og renter har blitt beregnet så gjenstår det å se hvordan det slår ut på sjablong-regelen som også er innført fra 2019. Dersom aksjeandelen er mindre enn 20% så tilsvarer det en aksjeandel på 0%. Dersom aksjeandelen er over 80% så tilsvarer det en aksjeandel på 100%. Dersom aksjeandelen er mellom 20% og 80% så benyttes den faktiske aksjeandelen (om aksjeandelen er 50% så vil det også si at det er 50% renteandel).Neste måling vil skje 01.01.2020.

 • Avatar anonymous

  Takk til alle som har sendt inn spørsmål både i forkant og underveis i chat-eventet. Vi håper dere har fått bedre forståelse av skatteendringene for Investeringskonto Zero. Vi kommer til å lage et oppsummerende blogginnlegg som tar for seg de mest stilte spørsmålene om skattereglene for kontotypen. Det vil bli publisert på nordnetbloggen om kort tid.