Nordnet event

Nettmøte Nordnet Smarte Porteføljer

Dato: 05.02.2019 Tid: 12:00 - 13:00
 • Avatar anonymous

  Dersom fondet gir negativ avkasting over lengre tid, hvor lang tid tar det før noen forvaltere foretar seg noe med algoritmen/fondet?

Nordnet Smarte Porteføljer har eksistert i tre måneder, og har slått referanseindeksene med 2-4 prosentpoeng så langt. Og dette i et turbulent finansmarked. I dette nettmøtet intervjuer vår spareøkonom David Envall og Gustaf Haag fra Nordnets kapitalforvaltningsavdeling i Stockholm.

Disse to pojkarna har ansvaret for Nordnet Smarte Porteføljer, som Nordnet har laget i samarbeid med investeringsbanken JP Morgan.

Nordnet Smarte Porteføljer er utviklet for å prestere bedre enn tradisjonelle fond. Fondene har ekstra god diversifisering, og forvaltes etter en målsatt risiko, ikke etter en målsatt aksje/rente-andel.

Les mer om Nordnet Smarte Porteføljer på hjemmesiden vår.

I nettmøtet går vi blant annet gjennom:

 • Hvilke aktivaklasser investerer fondene i
 • Hvordan kjøpe fondene? (gjennom digital rådgivning)
 • Kostnader
 • Investeringsfilosofi (diversifisering, fast risikonivå med mer)
 • Hvordan fungerer gearingen i fondene
 • Hvordan har avkastningen vært så langt (fra 31:35)
 • Hvilke aktivaklasser har bidratt til avkastningen

PS: Vi spilte også inn en podcast om Nordnet Smarte Porteføljer nylig, med David og Gustaf som gjester i studio.

 • Dato: 05.02.2019
 • Tid: 12:00 - 13:00