Nordnet event

Robert Næss om laks, starten på børsåret og “stabile” aksjer

Dato: 28.02.2019 Tid: 10:00 - 11:00

Hvordan oppnå minst like bra avkastning som markedet, med en lavere risiko? Hvordan oppnå minst like bra avkastning som markedet, med en lavere risiko? Robert Næss var på besøk og forklarte filosofien bak fondene Nordea Norge Verdi og Nordea Stabil Global Etisk. Verdsettelse, inntjening og verdiskapning er sentrale faktorer i forvaltningen. Norge Verdi består av 50 til 70 selskaper på Oslo Børs, og har slått indeksen over en 10-årsperiode. Stabile Aksjer Global Etisk har beholdninger i et bredt spekter av selskaper, som i tillegg til det finansielle også må leve opp til et utvalg etiske kriterier.

Nordeas profilerte forvalter Robert Næss startet den stabile aksjeprosessen i Nordea i 2005 sammen med forvalter Claus Vorm. De har siden forvaltet aksjefondet Nordea Stabile Global Etisk aksjer sammen. Robert Næss forvalter også det norske aksjefondet, Nordea Norge Verdi etter samme prinsipp. Begge fondene har mottatt flere utmerkelser for god risikojustert avkastning, blant annet Morningstar Award 2014 (Nordea Norge Verdi) og Morningstar Award 2016 (Nordea Stabile Aksjer Global Etisk). Dine Penger kåret Nordea Stabile Global Etisk til beste globale aksjefond i 2015.

Nordnets YouTube side kan du se alle våre tidligere nettmøter, intervjuer, mm.

  • Dato: 28.02.2019
  • Tid: 10:00 - 11:00